ISO 18295


Zelfevaluatie nulmeting /pre-audit

Hoewel een nulmeting of een pre-audit goed zelf te doen is, kan het soms handig zijn om externe ondersteuning te zoeken. Bijvoorbeeld omdat tijd en mankracht ontbreekt of omdat uw organisatie de benodigde expertise nog onvoldoende in huis heeft.


Training

De training ISO 18295 Practitioner is een training van één dag, waarin de deelnemers kennis van de Standaard krijgen, leren hoe ISO 18295 toe te passen in de dagelijkse praktijk en hoe de Standaard te implementeren. De training is bedoeld voor management en staf van een contactcenter.


Implementatie

Als uit de nulmeting blijkt dat sommige items nog niet aan de ISO 18295 standaard voldoen, moeten deze verbeterd worden. Sommige verbeteringen zijn eenvoudig door te voeren, andere vergen wellicht een meer projectmatige aanpak. Als daarbij ondersteuning gewenst is, in de vorm van expertise of verander capaciteit, dan kunnen onderstaande bureaus daarbij helpen.